Úkoly pro nepřítomné

22.-23.5.
Č.j.: str. 190 - 192
        Dokážeš psát bez chyb do str. 37
        parc. listy
M: str. 121, 138
     prac. listy
Vl: str. 35 - 36
Př: lidské výtvory
Čtenářský deník
 
 
21.5.
M: str. 117
Č.j.: str. 190, cv. 3 - ústně
        tiskopisy - adresy
 
20.5.
Č.j.: str. 186 - cv. 3 na desky a zdůvodnit
       Dokážeš psát bez chyb str. 37, cv. 2 - na papír (mimo posledních 2 vět)
       papír str. 4, cv. 10
M: procenta - prac. listy
Vl: str. 32 -34
 
 
17.5.
Č.j.: str. 185, cv.2, 188 - 190
      Dokážeš psát bez chyb str 35, cv. 6
      papír str. 1, str. 4, cv.9
M: str. 116, 62, cv. 1, 2, 3
Př. str. 71 - zápis, str. 72 ústně, str. 73 - 1.polovina stránky
Zopakovat si adresu!
V pondělí na Tv švihadlo.