OMLUVENKY!!!

Dle Školního řádu je povinností rodičů (nebo zákonných zástupců) omluvit absenci dětí do tří dnů, jinak budou zůstávat hodiny neomluvené.
 
 

Plánované akce

12. - 20.11. - Konzultace 3v1

19.11.        - školní foto

22.11.        - foto pí. Vorbsová

26.11.        - Divadlo v Dlouhé Jak jsem se ztratil 140Kč

4.12.          - Vánoční dílna

5.12.          - Mikuláš

18.12.        - vánoční besídka pro rodiče

19.12.        - stupio KARAVANA

20.12.        - kino

21.12.        - třídní besídka

22.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

1.2.            -  Pololetní prázdniny

11.-15.2.   - Projekt Edison

18. - 22.2. - Jarní prázdniny

13. - 15.3. - Projektové dny

8.- 16.4.    - Konzultace 3v1

18. - 19.4. - Velikonoční prázdniny

22.4.         - Velikonoční pondělí

6. - 7.5      - Projektové dny


 

              

Geometrie

Každý čtvrtek budeme mít geometrii. Děti by již měly mít na rýsování buď tužku č.3, HB nebo mikrotužku ;o)
 

 

 
 

Fotogalerie - rajče net


 
 

Školní jídelna