Platba ŠvP

Zaplaceno: záloha 1 000,-Kč
Doplatek: 2 300,-Kč - doplatek je možno zaplatit celý najednou nebo rozložit 1 600,-Kč do 26.4. a 700,-Kč do 31.5.
 
 

OMLUVENKY!!!

Dle Školního řádu je povinností rodičů (nebo zákonných zástupců) omluvit absenci dětí do tří dnů, jinak budou zůstávat hodiny neomluvené.
 
 

Plánované akce

27.5.        - PRALES Kbely

30.5.          - školní foto, Dětský den v učilišti

4.6.         - Den pro mou maminku

5.6.         - Třídní schůzky

Červen      - ZOO - vstupenky máme za spozoring

17. - 21.6. - ŠvP

25.6.          PRALES Kbely - včely - 10 Kč na žáka - hrazeno z fondu

 

 

              

Geometrie

Každý čtvrtek budeme mít geometrii. Děti by již měly mít na rýsování buď tužku č.3, HB nebo mikrotužku ;o)
 

 

 
 

Fotogalerie - rajče net

 
 
 

Školní jídelna